فن باز؛ شرکت خدمات نظافت، تعمیرات، تاسیسات و درمان

فن باز, بازار گسترده ارائه خدمات

تهران

نظافتی

ارائه انواع خدمات نظافتی مانند تمیز کردن منازل و سرویس بهداشتی

تاسیساتی

ارائه خدمات تاسیساتی مانند لوله کشی، تعمیر و تعویض قطعات مربوطه

سلامتی

ارائه انواع خدمات مربوط به سلامتی و درمان جهت بهبود حال شما
service image

فیزیوتراپی در تهران

خدمات فیزیوتراپی فن باز

شروع قیمت خدمات از 0تومان

service image

دامپزشکی در تهران

خدمات دامپزشکی فن باز

شروع قیمت خدمات از 0تومان

service image

پرستار در تهران

خدمات پرستار فن باز

شروع قیمت خدمات از 0تومان

service image

آرایش، پیرایش و بهداشت فردی در تهران

خدمات آرایش، پیرایش و بهداشت فردی فن باز

شروع قیمت خدمات از 0تومان

service image

یومیهو تراپی در تهران

خدمات یومیهو تراپی فن باز

شروع قیمت خدمات از 0تومان

service image

ماساژ ریلکسی در تهران

خدمات ماساژ ریلکسی فن باز

شروع قیمت خدمات از 0تومان

service image

ماساژ سوئدی در تهران

خدمات ماساژ سوئدی فن باز

شروع قیمت خدمات از 0تومان

service image

طب سوزنی در تهران

خدمات طب سوزنی فن باز

شروع قیمت خدمات از 0تومان

service image

نوار قلب در تهران

خدمات نوار قلب فن باز

شروع قیمت خدمات از 0تومان

service image

تست قند در تهران

خدمات تست قند فن باز

شروع قیمت خدمات از 0تومان

service image

تست کرونا در تهران

خدمات تست کرونا فن باز

شروع قیمت خدمات از 0تومان

service image

صدور استعلاجی در تهران

خدمات صدور استعلاجی فن باز

شروع قیمت خدمات از 0تومان

ساختمانی

ارائه خدمات مربوط به ساختمان مانند تعمیرات داخلی و خارجی آن

الکترونیکی

خدمات برق کشی داخل و خارج ساختمان مسکونی یا اداری توسط مهندسین