فن باز؛ شرکت خدمات نظافت، تعمیرات، تاسیسات و درمان

فن باز, بازار گسترده ارائه خدمات

پشتیبانی

تهران

نظافتی

نصب انواع کاشی و سرامیک برای حمام و سرویس بهداشتی و استخر

تاسیساتی

نصب انواع کاشی و سرامیک برای حمام و سرویس بهداشتی و استخر

سلامتی

نصب انواع کاشی و سرامیک برای حمام و سرویس بهداشتی و استخر

ساختمانی

نصب انواع کاشی و سرامیک برای حمام و سرویس بهداشتی و استخر

الکترونیکی

نصب انواع کاشی و سرامیک برای حمام و سرویس بهداشتی و استخر