مرور برچسب

مدیریت کار

چگونه زمان را در کار مدیریت کنیم؟

چگونه زمان را در کار مدیریت کنیم؟یکی از مهمترین سوالاتی است که برای هر فردی که دارای کسب و کاری است پیش میاید و دلیل آن نیز حجم زیاد کاری است که باعث بی برنامگی می‌شود. ولی واقعا در مواجه با این مسئله باید چه کرد و چه کاری تاثیر گذار است…
ادامه مطلب ...

چگونه زمان را در کار مدیریت کنیم؟

چگونه زمان را در کار مدیریت کنیم؟یکی از مهمترین سوالاتی است که برای هر فردی که دارای کسب و کاری است پیش میاید و دلیل آن نیز حجم زیاد کاری است که باعث بی برنامگی می‌شود. ولی واقعا در مواجه با این مسئله باید چه کرد و چه کاری تاثیر گذار است و…
ادامه مطلب ...